Anders Iskristalls näringsbalans & frekvensmätning


Nästa tillfälle Anders är på Hud & Kroppshälsan är 
v.47, 23-24/11

Gå gärna in på Anders hemsida och läs mer eller kontakta honom för mer information, länk nedan:


https://www.naringsbalans.se